Vårt skip

På svenska längre ned på sidan

GaiaGården

et ønske om å redde vår klode,

en streven etter å komme sammen for å redde oss selv.


Gaia er en organism, en biologisk entitet som holder oss alle i live.

Vi er passasjerere på dette store skip som økosystemet utgjør.

Vi er alle ydmyke passasjerere på dette store gigantiske skip, men vi har enda ikke skjønt vår rolle.

Vi har ikke skjønt hva det innebærer å være en passasjerer på verdens største skip.

Vi håper allesammen at vi ikke har havnet på Titanic på kurs mot sin egen undergang.

Vi ønsker alle at kapteinen vet hvor vi er på vei, og hvordan man styrer for å komme dit.

Vi håper og tror at noen står ved roret og styrer båten dit den skal.

Dessverre det er ingen som gjør det. Det vil si mange gjør det, men de har ikke oversikten over farvannet.

Mennesket er inne i en kritisk periode, og planeten er inne i en kritisk periode.

For å styre unna de store vanskelige hindringene i vår vei,

så trenger vi selv å være bevisste på hvor vi er på vei.

Vi trenger å være bevisste på hvor vi kom fra.

Og fremfor alt vi trenger selve å være bevisste på hvor vi befinner oss akkurat nå.

Vi er i en kritisk fase, men i vårt sinn, i vår samvittighet, i vår dype kunnskap og i vår samhørighet med andre mennesker, så ligger det en nøkkel som gjør at vi kan åpne opp en dør i oss selv:

Å skjønne hvor vi kom ifra, hvor vi befinner oss nå, samt hva som skal til for at vi skal finne en ny retning slik at viender opp der hvor vi ønsker å reise.

Samhørigheten med andre mennesker på denne kloden, samhørigheten med andre dyr på denne kloden, og samhørigheten med andre vesener på denne kloden er vår vei inn i en ny styreretning for livet her på Jorden.

GaiaGården ønsker å være en inspirator for denne nye retningen.

Vi ønsker å være limet av medfølelse og kjærlighet som gjør at vi kan åpne denne døren sammen.

Og vi ønsker å være den trygge favnen hvor man tør å dele med seg av sine innsikter som gjør at vi kan forstå litt bedre hvem vi er og hvor vi er på vei.GaiaGården

en önskan om att rädda vår planet

en strävan efter att komma tillsammans för att rädda oss själva


Gaia är en organism, en biologisk entitet som håller oss alla i liv.

Vi är passagerare på detta stora skepp som det ekologiska systemet utgör.

Vi är alla ödmjuka passagerare på detta stora gigantiska skepp, men vi har ännu inte förstått vår roll.

Vi har ännu inte förstått vad det innebär att vara en passagerare på världens största skepp.

Vi hoppas alla att vi inte har hamnat på Titanic på väg till sin egen undergång.

Vi önskar alla att kaptenen vet var vi är på väg, och hur man styr för att komma dit.

Vi hoppas och tror att någon står vid rodret och styr båten dit den ska.

Tyvär är det ingen som gör det. Det vill säga, många gör det, men de har inte översikten över farvattnet.

Människan är inne i en kritisk period, och planeten är inne i en kritisk period.

För att styra undan de stora svåra hindringarna i vår väg,

så behöver vi att vara medvetna om vart vi är på väg.

Vi behöver vara medvetna om var vi kommer ifrån.

Och framför allt behöver vi vara medvetna om var vi befinner oss just nu.

Vi är i en kritisk fas, men i vårat sinne, i vårat samvete, i vår djupa kunnskap och i vår samhörighet med andra människor, så ligger det en nyckel som gör att vi kan öppna upp en dörr i oss själva:

Att förstå var vi kom ifrån, var vi befinner oss nu,

samt vad som behövs för att vi ska hitta en ny riktning så att vi hamnar där vi önskar att resa.

Samhörigheten med andra människor på det här klotet, samhörigheten med andra djur på det här klotet, och samhörigheten med andra väsen på det här klotet är vår väg mot en ny kompassriktning för livet här på Jorden.

GaiaGården önskar att vara en inspiratör för denna nya riktningen.

Vi önskar att vara klistret av medkänsla och kärlek som gör att vi kan öppna denna dörren tillsammans.

Och vi önskar att vara den trygga famnen där man vågar dela med sig av sina insikter som gör att vi kan förstå lite bättre vem vi är och vart vi är på väg.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.06 | 23:27

I 7. 8i2. Jeg vil takke for denne måte å komme i konakt. har gått in for landing på Flolanda skola. Skola vi inte børja om i gjen.. Lære hverandre å kjenne o

...
07.08 | 17:33

Hei Amalie og Maria og Tiril.
Jeg regner med at det var dere som var påskekjerringer på festivalen?
Takk for at dere var med !

...
06.07 | 12:23

Vi synes det er super gøy vi er 8 år alle sammen vi går i 3 klasse vi drømmer om det vær dag på kvelden snakkes

...
06.07 | 12:19

Vi syns det er kjempe gøy alle sammen har drømt om det på likt. Vis vi ikke får lov av dere så begynner vi og grine så veldig mye vi går i 3 klasse og vi er 8år

...
Du liker denne siden