Alternativ Messe 25.-26. mai

i 2013 höll vi en vällyckad alternativ mässa på GaiaGården

En mässa för:

alternativa behandlare, konsthantverkare, terapeuter, kurshållare, förhandlare mm.

 

Aktiviteter i löpet av mässan:

Föredrag

Behandlingar

Healing

Trumresa

Dans

 

Pris:

  • Monter 500.– för 2 dagar
  • Övernattning i dubbelrum 350.-/natt m. frokost
  • Övernattning i sovesal 200.-/natt m. frokost
  • Övernattning i lavvo 150.-/natt m. frokost.

 Följ oss också på Facebook:

Alternativmesse GaiaGården/Lässerud

REGLER för Alternativmässan på Gaiagården
Under mässan önskar vi ha en god atmosfär. Det innebär att alla utställare har en positiv hållning. Vi önskar att vara en seriös aktör, och värnar därför om uppriktighet och kvalitet.
Hyra av monter betalas in på förhand, men kan också betalas på platsen i löpet av lördagen.
Arrangör förbehåller sig rätten att utvisa mässdeltagare som inte förhåller sig till reglerna för mässan. Dessa kommer inte att få refunderat sin hyra.
Det är inte lov att hyra ut sin plats till någon annan. Det är möjlighet att dela monter, bara två aktörer per monter.
Plakat och andra reklameffekter kan bara hängas på egen monter. Man kan avtala närmare med arrangör.
Utställare är ansvarig för skador som påförs byggnad, inredning, anlägning eller personer. Utställare måste följa riktiningslinjer och direktiv som arrangör och myndigheter pålägger. Utställare måste själv försäkra sina produkter.
Utställare måste själv ordna transport, montering, och demontering av sina varor. Det är inte tillåtet att pakka ihop monter inann mässan är slut, söndag kl. 16.
När mässan är över ska platsen vara fri för dekorationer varor mm.
Alla anmälda är bundna av mässans regler.
Arrangör förbehåller sig rätten att omrockera montrar i lokalen. Vi prövar att tilpassa oss utställarens behov.
Arrangör förbehåller sig rätten att rockera på föredrag som står på programmet.
Försäljning av produkter som kräver hälsomyndighetens godkännande, måste utställare själv skaffa sig.
Bara produkter som är anmälda på forhånd kommer att bli godkända på mässan. Arrangör står fritt till att bestämma vilka produkter, varogrupper och tjänster detta gäller. Och förbehåller oss rätten att begränsa visse produkter.
REGLER for Alternativmessen på Gaiagården
Under messen skal det være en god atmosfære. Det innebærer at alle utstillere utviser ”takt og tone”. Vi ønsker å fremstå som en seriøs aktør, og verner om oppriktighet og kvalitet.
Leie av stand betales på forhånd, men kan også innbetales i løpet av lørdagen.
Arrangøren forbeholder seg retten til å utvise messedeltakere som ikke forholder seg til reglement for messen, disse vil ikke får refundert standleie.
Framleie av stand er ikke tillatt. Det er mulighet til å dele stand. Kun 2 aktører pr. stand.
Plakater og andre reklameeffekter kan kun henges på egen stand. Avtales nærmere med arrangør.
Utstiller er ansvarlig for skader som påføres bygning, innredning, anlegg eller personer. Utstiller må følge de retningsregler og direktiver som arrangør og myndigheter pålegger. Utstiller må selv sørge for forsikring av sitt utstyr.
Utstiller må selv sørge for transport, montering, og demontering av sine varer. Det er ikke tillatt å pakke sammen standen før messen er slutt på søndag kl. 16.
Når messen er ferdig skal det være fritt for dekorasjoner varer mm.
Alle påmeldte er bundet av messens reglement.
Arrangøren forbeholder seg retten til å omrokere stands i lokalet. Vi prøver å tilpasse oss utstillerens ønsker.
Arrangøren forbeholde seg retten til å rokkere på foredrag som er satt opp på programmet.
Ved salg av produkter som krever mattilsynets godkjennelse, må utstiller selv skaffe denne godkjennelse.
Kun produkter som er innmeldt på forhånd vil bli godkjent på messen. Arrangøren står fritt til å bestemme hvilke produkter, varegrupper, tjenester dette gjelder. Og forbeholder oss retten til å begrense visse produkter.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Catharina Hegg | Svar 26.04.2013 02:17

Tyvärr så krockar denna helg med Urtrummans fullmånedans i sunne. Stort lycka till med er mässa. Vänliga häls

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.06 | 23:27

I 7. 8i2. Jeg vil takke for denne måte å komme i konakt. har gått in for landing på Flolanda skola. Skola vi inte børja om i gjen.. Lære hverandre å kjenne o

...
07.08 | 17:33

Hei Amalie og Maria og Tiril.
Jeg regner med at det var dere som var påskekjerringer på festivalen?
Takk for at dere var med !

...
06.07 | 12:23

Vi synes det er super gøy vi er 8 år alle sammen vi går i 3 klasse vi drømmer om det vær dag på kvelden snakkes

...
06.07 | 12:19

Vi syns det er kjempe gøy alle sammen har drømt om det på likt. Vis vi ikke får lov av dere så begynner vi og grine så veldig mye vi går i 3 klasse og vi er 8år

...
Du liker denne siden